Добри практики

Case studies

Предприятие за производство на книги с меки корици спестява годишно повече от 22,200 евро от сметките за електричество и от  разходите за ремонт и поддръжка.

Основни дейности на предприятието
Производство на книги с меки корици, включително печат, пластмасова обложка, подгъване и довършителни работи.

Цел на проекта
Да се намали потреблението на електроенергия

Инвестиция

 • Топлинна изолация на външните стени
 • Топлинна изолация на покрива с гипсови плочи с дебелина 10 mm и вътрешни изолационни слоеве
 • Подмяна на съществуващата дървена дограма с PVC дограма
 • Замяна на стар котел с нов газов за отоплителната инсталация
 • Замяна на електрическите крушки с енергийно ефективни

Размер на инвестицията
Приблизително 110,546 евро

Резултати

 • Разходите за енергия са намалени с 21,100 евро на година
 • Разходите за експлоатация и поддръжка намаляват годишно с 1,138 евро
 • Общите годишни икономии на парични средства от енергоспестяване са в    размер на 21,171 евро
 • Подобрена работна среда и условия за персонала

Рентабилност

 • Срок на откупуване 4.88 години
 • Вътрешна норма на възвращаемост (IRR): 19.4%

Фирма за медицински доставки намалява разходите за енергия със 72,000 евро годишно

Основни дейности на предприятието
Фирмата доставя фармацевтични продукти

Цели на проекта

 • Да се намалят консумацията и разходите за мазут и електроенергия
 • Да се намалят разходите за експлоатация и поддръжка
 • Да се подмени старото оборудване с ново

Инвестиция

 • Подмяна на горивната база от мазут на газ
 • Монтаж на два нови парни котела, подмяна на паропровод

Размер на инвестицията

Приблизително 184,317 евро

Резултати

 • Период на изплащане:1.7 години
 • Вътрешна норма на възвращаемост: 79.9%

Предприятие за производство на облекло спестява 41,500 евро годишно

Основни дейности на предприятието
Фирмата произвежда спортно облекло и дрехи за свободното време

Цел на проекта
Да се намали потреблението на електроенергия

Инвестиция

 • Изолация на външните стени и част от покрива
 • Подмяна на съществуващата дървена дограма с PVC
 • Преминаване от електричество на природен газ
 • Монтаж на нова газова термопомпа

Размер на инвестицията

Приблизително 155,201 евро

Резултати

 • Икономии на електроенергия в размер на 589.3 MWh годишно
 • Намаляване на разходите за експлоатация и поддръжка с 1,138 евро годишно

Рентабилност

 • Годишни икономии, по-големи от 41,500 евро
 • Период на изплащане: 3.36 години
 • Вътрешна норма на възвращаемост: 30%