Нови банки, избрани от ЕБВР да участват като банки-партньори, предоставящи заемно финансиране по процедурата

От 30.07.2013 г. по процедура BG161PO003-2.3.02 "Енергийна ефективност и зелена икономика" Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) има сключени споразумения с три нови търговски банки за участие като банки-партньори, предоставящи заемно финансиране по процедурата. Избраните три нови банки са следните:  

 

Пъният списък с банки-партньори можете да видите на страница Участващи банки.