Срок за подаване на заявки за включване на оборудване в Списъка

С оглед на срока за подаване на проекти пред Асистента по проекта, заявки за включване на оборудване в Списъка на допустимите категории материали и оборудване се подават в Договарящия орган не по-късно от 20.09.2013 г.