Събития

2012-04-25 ЕБВР и българското правителство представиха програмата „Енергийна ефективност и зелена икономика”

На 25 април 2012 г. в София стартира нова програма, която ще помага на българските предприятия да повишат своята конкурентоспособност по отношение на енергийната ефективност. Програмата „Енергийна ефективност и зелена икономика” е част от Оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика” 2007-2013 и се управлява от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма. Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) подпомага инициативата чрез нова кредитна линия.